Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Lappeenrannan Konttorikone Oy pitää yksityisyyttäsi tärkeänä. Haluamme, että sinä koet turvalliseksi antaa henkilötietonne meille. Lappeenrannan Konttorikoneelle on tärkeää, että käsittelemme henkilötietojasi avoimesti ja annamme sinulle tietoa, jotta ymmärrät, miten käsittelemme tietojasi. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käytämme henkilötietoja, joita kerätään sinusta tämän verkkosivun, Facebook-sivumme ja mahdollisen muun käyttämänne sosiaalisen median ja mahdollisten applikaatioiden käytön yhteydessä.

REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjä on Lappeenrannan Konttorikone Oy (y-tunnus 1840913-8)
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Lappeenrannan Konttorikone Oy

Puh. 010 422 4400

Sähköposti: myynti@lapkone.fi

Osoite:
Lappeenrannan Konttorikone Oy
Lentokentäntie 3
53600 Lappeenranta

REKISTERIN NIMI
Rekisterin nimi on Lappeenrannan Konttorikone Oy:n asiakasrekisteri.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?
Keräämme tietoja sinun rekisteröidyttäessä johonkin palveluistamme (kuten uutiskirjeen tilaajaksi). Nämä tiedot voivat sisältää esimerkiksi tiedon nimestä ja yhteystiedoista, mutta myös muita rekisteröinnin yhteydessä pyydettäviä tietoja. Keräämme myös tietoja, kun osallistut vapaaehtoisesti asiakastutkimuksiin, lähetät palautetta tai osallistut kilpailuihin, tapahtumiin, kampanjoihin yms. Lisäksi keräämme tietoa, kun lainaat aineistoa/tavaroita meiltä. Tietoja verkkosivuston, sosiaalisen median ja applikaation käytöstäsi kerätään evästeiden avulla. Henkilötietoja käsitellään sinun suostumuksellasi. Saatamme kerätä kuva- ja videotallenteita osana kameravalvontaa ennaltaehkäistäksemme rikoksia. Henkilötietojen käsitteleminen tätä tarkoitusta varten perustuu liiketilamme turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvään oikeutettuun etuumme.

MITEN KÄYTÄMME TIETOJASI?
Keräämme tietoja, jotta voimme mukauttaa toistuvat käyntisi verkkosivustollamme, sosiaalisessa mediassa, mahdollisessa applikaatiossamme ja liiketilassamme. Saatamme suostumuksellasi kerätä tietoja sinusta voidaksemme lähettää sinulle sähköpostia tai tekstiviestejä muista tuotteista ja palveluista, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Lisäksi saatamme kerätä sinusta tietoja asiakaspalvelun toteuttamiseksi; mahdollistaaksemme osallistumisesi kilpailuihin, tapahtumiin, kampanjoihin yms.; ylläpitääksemme liiketilamme turvallisuutta; sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Voimme suostumuksellasi välittää tietosi muille toimijoille Euro Toimistotukut ketjun sisällä. Kolmas osapuoli, jota käytämme esimerkiksi markkinointipalveluissamme tai teknisen järjestelmämme ylläpidossa, voi myös käsitellä henkilötietojasi. Tällaisella kolmannella taholla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa. Vartiointiliike ja/tai poliisiviranomainen saattavat käsitellä kuva- ja videotallenteita mahdollisen rikoksen selvittämiseksi. Verotettaviin tuloihin liittyvissä asioissa voidaan tietojasi jakaa Verovirastolle.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT KOLMANSIIN MAIHIN
Samalla kun pyrimme siihen, että pidämme tiedot Euroopan talousalueella (ETA), saatamme joissakin tilanteissa siirtää henkilötietoja ulkopuolisille tahoille ETA:n ulkopuolella. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, joissa ulkopuolinen yritys toimittaa IT-tukea. GDPR:n 5 luvun mukaisesti kyseiset siirrot toteutetaan ainoastaan silloin kun:

 1. Kyseinen kolmas maa varmistaa riittävän tietosuojan tason ja se mainitaan EU-luettelossa, jossa on lueteltu riittävän tietosuojan tason maat,
  b. Riittävän tietosuojan tason puuttuessa Lappeenrannan Konttorikone Oy on varmistanut, että rekisteröityjen täytäntöönpanokelpoiset oikeudet ja täytäntöönpanokelpoiset ja tehokkaat oikeussuojakeinot rekisteröityjä varten ovat saatavilla, tai
  c. Jos riittävää tietosuojan tasoa tai asianmukaisia suojatoimenpiteitä ei ole, henkilötietojen siirtoon tai siirtoihin sovelletaan jotakin GDPR:ssä mainituista poikkeuksista. Kaikki yritykset, jotka vastaanottavat henkilötietoja Lappeenrannan Konttorikone Oy:ltä, toimivat tiukkojen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

TAI

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY SOSIAALISEN MEDIAN VÄLITYKSELLÄ
Jos vierailet Lappeenrannan Konttorikoneen sivulla jollakin sosiaalisen median alustalla, kuten esim. Facebook, LinkedIn tai Google+, ja olet vuorovaikutuksessa tällä alustalla, sekä kyseessä oleva sosiaalisen median yhtiö että Lappeenrannan Konttorikone Oy tulevat käsittelemään henkilötietojasi. Lappeenrannan Konttorikone Oy ja kyseessä olevan sosiaalisen median yhtiön keräämät henkilötiedot auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaitamme ja tarjoamaan paremman kokemuksen yksittäiselle asiakkaalle. Henkilötietoja, jotka kerätään sosiaalisen median kautta, voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sosiaalisen median alustan välityksellä, mikä optimoi käyttökokemusta näyttämällä relevantteja tuotteita ja mielenkiintoista sisältöä. Sinulle suunnattuun personoituun markkinointiin käytettyjä tietoja voivat olla esimerkiksi vuorovaikutukset sosiaalisessa mediassa ja päivitykset, online-reaktiot, kaverit kyseisen sosiaalisen median alustalla sekä online-käyttäytyminen. Lappeenrannan Konttorikone Oy ja kyseessä oleva sosiaalisen median yhtiö ovat tässä tilanteessa yhdessä rekisterinpitäjiä. Tämä tarkoittaa, että kyseinen sosiaalisen median yhtiö ja Lappeenrannan Konttorikone Oy ovat GDPR:n mukaisia yhteisrekisterinpitäjiä. Huomioithan, että käyttääksesi oikeuksiasi liittyen sosiaalisen median sisältöön, sinun tulee olla suoraan yhteydessä kyseessä olevaan sosiaalisen median yhtiöön.

MARKKINOINTI
Saatamme suostumuksellasi lähettää tietoa tuotteistamme ja/tai palveluistamme, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Voit aina poistaa itsesi postituslistaltamme. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi. Mikäli perut suostumuksesi, emme enää ole sinuun yhteydessä tai jaa tietojasi. Mikäli et enää halua meidän ottavan sinuun yhteyttä markkinointitarkoituksessa, voit klikata uutiskirjeessäsi olevaa linkkiä tai ottaa meihin yhteyttä alempana esitetyillä tavoilla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1. oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;
 2. oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);
 3. oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
 4. oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
 5. oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);
 6. oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
 7. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi, taikka niin kauan kuin meillä on lakiperusteinen velvollisuus säilyttää tietoja. Jotta voimme lähettää uutiskirjeemme sinulle, joka olet tilannut uutiskirjeen, säilytämme henkilötietojasi siihen asti, kunnes päätät lopettaa uutiskirjeen tilauksen. Sinulla on oikeus pyytää jäljennös käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Mikäli haluat tällaisen jäljennöksen tietyistä tai kaikista käsittelemistämme henkilötiedoista, lähetäthän meille ystävällisesti sähköpostia tai postia alempana annettuun osoitteeseen. Saatamme tietyin edellytyksin veloittaa tällaisesta palvelusta pienen maksun. Haluamme varmistaa, että henkilötietosi ovat oikein ja ajantasaisia. Sinulla on oikeus pyytää meitä muuttamaan tietoja, joiden uskot olevan virheellisiä. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin antamasi suostumus. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan tietoja sinusta. Yhteystietomme löytyvät alta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

EVÄSTEET
Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan verkkoselaimellesi. Niiden avulla analysoimme verkkoliikennettä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi sivuillamme tai applikaatiossamme. Sinua ei voida tunnistaa henkilönä evästeen perusteella, sillä se sisältää ainoastaan tiedon käyttämästäsi verkkoselaimesta, jota käytät vieraillessasi verkkosivustolla, sosiaalisen median sivullamme, applikaatiossamme tai vastaavassa kanavassa. Tietoa käytetään kävijän verkkokäyttäytymisen ja sosiaalisen median sivujemme, applikaatiomme tai vastaavien kanavien käytön jäljittämisessä, verkkoliikenteen tilastollisessa seurannassa sekä markkinoinnin kohdentamisessa. Saatamme myös käyttää kolmansien osapuolien evästeitä markkinoidaksemme kauppakeskusta ja sen vuokralaisia. Lisätietoa evästeistä saat vierailemalla osoitteessa www.aboutcookies.org tai www.allaboutcookies.org. Voit estää evästeet muuttamalla selainasetuksia. Edellä mainitut verkkosivut ohjeistavat sinua tässä. Huomioithan kuitenkin, että evästeiden estäminen saattaa joissain tapauksissa heikentää käyttökokemustasi sivuillamme, sosiaalisen median sivuillamme tai vastaavissa kanavissa.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUT
Verkkosivumme saattavat sisältää ulkoisia linkkejä, jotka vievät toisille sivuille. Tämä tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan tämän verkkosivun käyttöön. Kun klikkaat ulkoista linkkiä, verkkosivuun soveltuu kyseessä olevan sivun oma tietosuojaseloste.

MUUTOKSET
Päivitämme tietosuojaselostettamme säännöllisesti. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 30. huhtikuuta 2024.

YHTEYSTIEDOT
Mikäli sinulla herää kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, otathan ystävällisesti meihin yhteyttä joko lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen myynti@lapkone.fi tai lähettämällä postia osoitteeseen Lappeenrannan Konttorikone Oy, Lentokentäntie 3, 53600 Lappeenranta.